نشانی دفتر انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران
تهران - خیابان انقلاب اسلامی - بین خیابان شهید نامجو وپل چوبی
جنب تعمیرگاه سایپا - پلاک۱۷۳  طبقه سوم   واحد۱۴

تلفن تماس

فکس
٧٧٦٤٧٠٢۱
٧٧٦٤٧٠٢٢
۷۷۶۳۵۶۶۸
09120364926
۷۷۶۳۵۶۶۷