اجرای موسیقی زنده  ارکستر نغمه باران به سرپرستی و خوانندگی علی امیرقاسمی درمراسم بزرگداشت فرامرز رضاپور

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


   

 

 

.