..

با سپاس و تشکر از

 

­

سیامک رضائی نوازنده کیبورد که برای این انجمن از بدو تأسیس تا کنون زحمات بی وقفه کشیده اند و براستی کمتر شاهد درخشش نیرویی فعال مانند ایشان بودیم.

­سعید زرقانی، استادعکاسی وفیلمبرداری، نوازنده قانون یار دیروز، امروز و فردای انجمن صنفی هنرمندان موسیقی.

سرکار خانم مریم اصغری‌نژاد، مدرس سنتور، که بیشتر از دو دهه تدریس موسیقی در سطح حرفه‌ای برای بچه‌های این مرز و بوم آغاز کرده است، همیشه در آغاز گردهمائی‌های‌ها و مجامع شاهد حضور فعال و دلسوزانه ایشان بوده و به امید خدا خواهیم بود.

منصور خلج یکی ازنوازندگان قانون، که تنها کلماتی که در خور شخصیت ایشان است، با تجربگی، بی توقعی و قانونمندی است. شاخصه اصلی ایشان مهربانی است که این لطف طی سالیان متمادی نصیب این انجمن هم گردیده است.

بهزاد نوری، خواننده‌ای خوش صدا و متعهد، وجدان بیدار انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران.